Komple Set

UKA 200 - 250 - 300


ÇALIŞMA PRENSİBİ 

UKA Hava Körükleri özel biçim verilmiş bir  muhafaza içinde dönen iki  eş rotordan oluşan pozitif deplasmanlı döner makinelerdir.  Rotorların hareketi
şaftlar üzerine yerleştirilmiş zamanlama dişlileri vasıtasıyla senkronize  edilmiştir, bu  sebeple rotorlar arasında ve rotorlarla muhafaza arasında sürtünme yoktur. Dönme sırasında gaz rotorlar vasıtasıyla emiş tarafından alınır ve basma tarafına iletilir. Bu hareket tahrik şaftının her bir devrinde dört defa tekrarlanır. Böylece iletilen gaz  hacmi dönme hızı ile orantılıdır ve basınç değişimlerinde hemen hemen sabittir. İşletme basıncı sistemdeki gazın sürtünme kayıplarının oluşturduğu basınçtır.

İMALAT ÖZELLİKLERİ

Dayanıklı yapısı, malzeme kalitesi ve bu makinelerin imalatında uygulanan proses, en ciddi çalışma şartları altında dahi uzun bir ömür ve yüksek bir güvenilirlik sağlar. Rotorlar dökme demirden, küresel olarak imal edilmiştir, montajdan önce modern elektronik balans makineleri ile hassas şekilde dinamik balansları yapılmıştır. Şaftlar yüksek gerilimli çeliktendir ve taşlanmıştır. Dişliler ısıl işlem görmüş özel çeliktendir, helezoni dişleri yumuşak bir çalışma sağlar, azami bir yük kapasitesi ve sessiz bir işletme temin eder. Geometrik hataların azaltılması için diş profilleri taşlanmıştır. Bilyeli yataklar B 10 ömrü sağlayacak şekilde emniyetli seçilmiştir. Dişlilerin ve yatakların yağlanması yağlama diskli yağ banyosu tipindedir. Her parça N/C nümerik kontrollü modern makine parkında imal edilmiş ve montajdan önce hassas kontrollere tabi tutulmuştur. İmal edilen her hava körüğü performansından ve uygun mekanik çalışmasından emin olabilmek için son bir çalışma testinden geçirilir.

UYGULAMALAR

UKA Hava körükleri 1 bara kadar hava basıncına ihtiyaç olduğunda veya 500 m.bar (mutlak) vakum temin etmek için kullanılır. Kimya Tekstil, Makine, Metalurji, İlaç, Gıda Maddeleri. Kağıt Şeker ve Cam fabrikaları gibi bütün temel sahalarda ve endüstride uygulama imkanı bulunmaktadır.
Uygulama örneklerinden bazıları: 
* Dökme malzemenin pnömatik nakli, galvaniz banyoları, kimyasal proses, pis su arıtma havalandırma tankları 
* Maya ve bira endüstrisi, damıtmada buhar sirkülasyonu, döner filtre temizlenmesi, ergitme fırınları hava beslemesinde 
* Kağıt makinelerinde vakum üretiminde

AVANTAJLAR

* UKA yağsız hava veya gaz verir.
* Değişen basınçlarda sabite yakın hava hacmi sağlar.
* 2-4-6-8 kutuplu elektrik motorlarına direkt akuple veya kayış kasnak bağlantısı imkanı, hava kapasitesi ikinci bir durumda ihtiyaca göre ayarlanabilir. 
* Sağlam dizayn ve 1 bar basınca kadar ki çalışmalarda sızmazlığa sahiptir.
* Düşük tesis masrafı ve kompakt dizayn sayesinde sınırlı temel gereksinimi sağlar.
* En az servis ihtiyacı, çalışmada ekonomi ve uzun ömürlüdür.

TEKNİK BİLGİLER 

* Emiş basıncı : 500 mbar vakuma kadar
* Müsaade edilebilir max basınç 1000 mbar
* Müsaade edilen max çıkış sıcaklığı: 100 ºC
* Dönüş yönü: saat yönü ve/veya saatin tersi yönündedir.
* Hava akış yönü:  dönüş yönüne uygundur
* Emme ve basınç flaşları : üstten ve yandan 

PERFORMANS 

Kompresör olarak standart şartlar altında -barometrik basınç 1 bar abs, emme sıcaklığı 20 ºC, özgür ağırlık 1,2 kg/m3 - kullanılan Hava Körüklerinin performansı gelecek sayfalarda ± %5 tolerans gösterilmiştir. 

TAHRİK ŞEKLİ 

Hava Körükleri şu şekillerde tahrik edilebilir: 
*Elastik Kaplin - V kayışı ve kasnak

AKSESUARLAR 

Uygun ve verimli susturucularla, emniyet vanalarının kullanılması önemle tavsiye edilir. Aksam olarak blowerlere  aşağıdakiler takılmalıdır:
* Titreşim emici takozlar ve elastik ara parçalar
* Emiş filtreleri
* Emiş ve basınç susturucuları  
* Çek valflar 
* Manometre